Blanka Junová, průvodkyně Královéhradecké skupiny

Jak se můj životní příběh vztahuje k tématu moudré podnikání žen?

Jsem žena, podnikavost je mou přirozeností a moudrost mým cílem.

Proč jsem zapojena do projektu?

Protože naslouchám svému vnitřnímu vedení. Nabídka účasti přišla bez toho, že bych ji aktivně vytvářela, ale je to naprosto v souladu s tím, co chci a mám tvořit.

Co je pro mě moudrost?

Schopnost vhledu a nadhledu.

Co je pro mě podnikání?

Forma sebeuskutečnění.

Co je pro mě ženský princip a jak se může projevit v podnikání?

Dosud jsme se učili vtěsnat se do mužského modelu – naplánovat si podnikání, aktivně a se vší vervou tento plán naplňovat. Výsledkem je často vyčerpání. Objevování ženského modelu se vytváří. Pro mě je to – prozatím- nalézt sama sebe, svou jedinečnost a cestu, jak ji manifestovat -. uskutečňovat ve vnější realitě. A podnikání je jednou z forem, kterou máme k dispozici – možnost vyjít ze sebe a obohatit tak své okolí tím, co vytvářím. Není pro všechny, ale ti, kdo si ji vyberou, by měli vědět proč a měli by se naučit ji dobře zvládat.

Mám nějaké oblíbené podnikatelky/podnikatele/firmy, které mě inspirují?

Všechny, kdo to tvoří poctivě a dělají něco, co zapadá do mého rejstříku seberozvoje. Vždy mám na své cestě důležité učitele. Někteří se mění, někteří mě provází delší čas, někteří se vrací, u některých je to třeba jen jedna jejich věta.

Co je mou vášní? Co mám ráda?

V současné době jsem fascinována objevováním a ověřováním si principů, dle nichž se utváří naše bytí. Součástí toho je i objevování a utváření sebe sama, uplatnění „vnitřního“ ve „vnějším“. Mou dlouhodobou vášní je spontánní tanec a cyklistika. Lektorování a koučování doplňuji prací průvodkyně cyklistických zájezdů.

Kdo jsem? Kým se cítím být?

Především jsem svobodnou lidskou bytostí s možností volby, s mnoha rolemi v životě…. Stále více a více se cítím být ženou. Zjistila jsem, že jsem natolik přijala mužské modely, že ty ženské nyní objevuji a jsem fascinována jejich funkčností, přirozeností a silou. Stále více a více se cítím být sama sebou, což není takovou samozřejmostí, jak se na první pohled může zdát.