Pavel Komárek

Nejprve pracoval pro nadnárodní společnosti v oblasti IT. Je tvůrcem Národního programu počítačové gramotnosti, který nabídl na dvou stovkách škol výuku základů práce s počítačem pro osm tisíc účastníků. Za deset let své činnosti podpořila nezisková organizace, kterou založil, téměř tisíc začínajících podnikatelů v celé ČR formou tréninkových programů a konzultací za symbolické částky. V rámci programu  “Můžeš podnikat“ představuje každý týden se svými partnery (M.Hofman z  2N telekomunikace a J.Řasa z ABRA SW) studentům úspěšné podnikatelské vzory.  Za úspěch považuje produkci inspiračních filmů z oblasti podnikání, které jsou přístupné na portálu Erudia.cz.

V podnikatelských kurzech akcentuje střízlivost a realističnost ekonomiky, nastavení realistických cen. Ve výuce hojně využívá nejen vlastní podnikatelské zkušenosti, ale zejména uvádí mnoho konkrétních postupů a příkladů z několika stovek firem, s jejichž majiteli se při natáčení seznámil.

V projektu Moudré podnikání žen působil jako lektor kurzu Finance a konzultant podnikatelského plánu.

Rozhovor s Pavlem Komárkem „Cesta k pravdě“