Síť regionálních klubů

Motto: Tvoříme síť podnikavých žen

Klub MPŽ vyvíjí své aktivity prostřednictvím regionálních klubů. Je pro nás důležité, aby kluby byly zakořeněné ve svých regionech a ve svých aktivitách vycházely vstříc potřebám a podmínkám regionu. Vytváříme tím síť Klubů, které fungují individuálně a zároveň jsou vzájemně propojeny.

Vzniká tak společenství podnikavých žen, které se chystají dát světu to nejlepší ze sebe – svou tvořivost, odvahu a svůj talent. Během pravidelného setkávání v klubech nabízíme bezpečné prostředí, ve kterém skrze sdílení životních příběhů, předávání vlastních zkušeností a vzájemné naslouchání a podporu přinášíme výjimečnou příležitost, jak zapojit principy moudrého podnikání do nejrůznějších oblastí každodenního života. Každá z žen přináší jedinečný příběh a zkušenosti, kterými ostatní obohacuje a inspiruje. Kluby se tak stávají sebeučícími se skupinami. Základní aktivitou regionálních klubů jsou Kruhy

Aktivní regionální kluby

HRADEC KRÁLOVÉ, KRÁSNÁ LÍPA, PLZEŇ, PRAHA, PROSTĚJOV

Každý regionální Klub má své jádro složené z minimálně tří žen, které se starají o organizaci a vedení Klubu. Více o organizaci a rolích v Klubu.

Do aktivit či organizace Klubu se můžete zapojit prostřednictvím členství.  Více o typech členství, jejich výhodách a závazcích.  

Nenašla jste klub ve vašem regionu? Iniciujte založení nového, na jehož organizaci se budete podílet! Ozvěte se nám!

Aktivity klubů

Jádrem aktivit Klubu MPŽ jsou setkání, která svým obsahem i formou podporují a naplňují principy moudrého podnikání. Podrobnosti naleznete na stránkách jednotlivých klubů nebo sledujte Kalendář akcí.

Regionální kluby realizují tato pravidelná setkání:

  • Kruh moudrého podnikání žen (základní aktivita Klubu)
  • Tematické večery – setkání s lidmi, kteří žijí moudré podnikání
  • Další tvůrčí aktivity dle možností a potřeb regionu

Národní platforma dále nabízí:

  • Fóra, konference
  • Webový portál a facebook moudrého podnikání
  • Galerie inspirativních příběhů moudrého podnikání žen a mužů