O projektu

Stručné seznámení s projektem
Průběh projektu
Příběh vzniku projektu
Pokračování projektu

Seznámení s projektem

Moudré podnikání žen začalo 1.4. 2012 jako vzdělávací a společenský projekt , na který jsme získali finanční podporu z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt s touto podporou byl realizován do 31. 3. 2014. (r. č. CZ.1.04./3.4.04/76.00110). Realizátorem a garantem projektu byla společnost Expertis Praha spol. s r.o., IČ 25069845, www.expertis.cz.

Jádrem projektu je devítiměsíční vzdělávací program určený 80 začínajícím podnikatelkám. Jeho cílem bylo přivést ženy na počátku podnikání k vytvoření smysluplného, životaschopného podnikatelského záměru, který by naplňoval hlavní motto programu: Podnikám v souladu sama se sebou, se svým talentem, vášní a svými rolemi.

Kromě vzdělávací části je záměrem projektu proměnit podnikání skrze ženy a principy moudrého podnikání.
Děláme to těmito cestami:
konference: první 2012 a druhá 2014
dokumentární film – Příběh moudrého podnikání
web www.moudrepodnikanizen.cz
• Regionální aktivity formou Klubů moudrého podnikání žen

 

Průběh projektu

Příběh vzniku projektu

Příběh Moudrého podnikání žen začal příběhem Lenky Papadakisové, podnikatelky, koučky, konzultantky a iniciátorky projektů, zakladatelky firmy Expertis nabízející vzdělávání v oblasti byznysu a podnikání. Bez Lenčiny energie, houževnatosti, zkušeností a osobního přerodu by projekt nevznikl. Řekněme to upraveným bonmotem – za vším hledej ženu a jedinečný lidský osud.

Když v roce 2006 slavila její firma desetileté výročí, všichni až na zakladatelku oslavovali. V jednom silném okamžiku si uvědomila, co vše byznysu obětovala, aniž by v něm byla plným vědomím přítomna. Přestala věřit jeho smysluplnosti v dosavadní podobě – a přestala hrát roli ženy, která má v mužském světě vše pod kontrolou. Vydala se na cestu osobní proměny, na cestu hledání své ženské síly, a ta postupně pronikala do jejího profesního života. „Přišel okamžik, kdy jsem v práci s klienty i s týmem Expertisu chtěla jít do hloubky, přinášet témata osobního rozvoje, dívat se na hodnoty, zkoumat, jací jsme ve své hluboké podstatě, jak můžeme proměňovat naše myšlení a tím i naše jednání. Ekonomická krize roku 2009 potvrdila, že klasických dovedností stačí určité spektrum. Pokud ale není věnována pozornost osobnímu růstu a myšlení lidí tak, aby dělali věci ze sebe sama, a nikoli proto, že se je na kursu naučili, jako způsob práce to neobstojí.“ Viděla, jak jsou propouštěni čeští zaměstnanci z managementu velkých korporací – a jak si s touto situací umějí ženy poradit lépe. Ve stejnou dobu si Lenka uvědomila, že kultura podnikání byla v Čechách znehodnocena a je potřeba ji podpořit. „Viděla jsem, jak nadmíra zaměstnanosti, zvláště v korporacích, zneschopňuje lidi. Základní infrastruktura podnikání není v pořádku, není zdravá a ctěná, lidé raději hledají jistotu, než aby na sebe vzali odpovědnost a tvořili primární hodnoty této země. Vnímala jsem, že malé podnikání žen je velkou šancí pro rozvoj regionů.“

Archetyp moudré královny
Z dosavadních projektů Expertisu byla zvyklá dávat podporu, jenom si ujasnila, komu ji chce dát – velkoryse a štědře, v souladu s archetypem „moudré královny“, který se jí stal posilujícím vzorem ženské síly. „Zjistila jsem, že potřebuji projevit svoji sílu, přestat hrát hru ve prospěch ostatních a celého starého systému. Začala jsem objevovat své osobní ženství, zvláště skrze pohyb, tanec a drobnou ženskou práci udržující a zkrášlující svět.“ Osvobozovala se od čistě mentálních přístupů, oprostila se od strachu ocitnout se v „bodě nula“, úplném začátku, kdy pouštíme vše staré. Měla odvahu o svém vývoji mluvit, vyslovit své pocity v prostředí, kde je osobní niterná komunikace považována za neprofesionální. Na své nové cestě potkávala mnoho inspirativních lidí, jejichž inovátorský přístup často potvrzoval její intuici ohledně potřeby změn v byznysu a podnikání. Mezi nimi zmiňuje zvláště originální koučku Sandru Epstein, kouče Janko Poláka, který do Česka přivezl metodiku Dynamiky bohatství podle Rogera Hamiltona, kouče Martina Dokoupila či kouče JUDr. Vladimíra Tuku, který k nám přivezl Results Coaching System, metodu koučování dle nejnovějších poznatků neurověd.

„Podnikám v souladu sama se sebou: se svými talenty, vášněmi a životními rolemi.“
První projekt Moudrého podnikání žen napsala v roce 2009, finance z EU však na něj nedostala. „Nebylo to zralé, ještě jsem nebyla připravena,“ hodnotí Lenka s odstupem. Vize projektu měla možnost dozrát – a v roce 2011 podala žádost o podporu Moudrého podnikání žen podruhé. „Zkušenosti se propojily v principech, které jsme do projektu vložili. Klíčový byl dlouhodobý proces, konkrétně devět měsíců, obroda regionů skrze malé podnikání, uctění moudrosti a zralosti žen a vytvoření sítě jejich vzájemné podpory, vytyčení principů moudrého podnikání na základě jednoduchosti, rovnováhy a vzájemného užitku. Vytvořili jsme logo a formulovali motto: „Podnikám v souladu sama se sebou: se svými talenty, vášněmi a životními rolemi.“ Tentokrát projekt podporu získal – Lenka se to dozvěděla z mailu, když letěla přes Singapur na Nový Zéland „objevit hodnoty, které by se daly přenést k nám“. Začátek realizace připadl na duben 2012. S připraveným týmem průvodkyň zvolily jemný a nenápadný marketing doporučování, přesto se po výzvě rozeslané mailem přihlásilo skoro 370 žen. Zahajovací konference se konala 30. října 2012 v Brně, na které jsme otevřely bránu Moudrému podnikání žen. „Velký kus práce a poznání je za námi a teď budeme slavit,“ říká Lenka a odkazuje tak na druhou konferenci s názvem „Plody moudrého podnikání“ 10. ledna 2014 opět v Brně.

První zkouška
Co bylo pro Lenku v rozběhu projektu největší zkouškou (pomineme-li nároky osobní transformace)? Přišla, když Lenka sestavovala tým průvodkyň projektu v jednotlivých krajích Česka. Byla to zkouška personální. „První tým průvodkyň se rozpadl. Když jsem ho sestavovala, základním požadavkem pro mne bylo, aby tyto ženy byly zralé a stabilní, se zájmem o místo, kde žijí. Hledala jsem ženy, které si důvěřují, jsou připravené dát svůj čas a dlouhodobě sloužit záměru projektu ve prospěch svého regionu. A také jsou ochotné se společně učit. Ta odpovědnost a závazek asi na některé dolehla až časem… Také se mohly „vyděsit“ z mé manažerské energie. Přesto jsem věřila, že síla projektu je tak velká, že to dopadne dobře. A skutečně na uvolněná místa přišly nové, skvělé ženy.“

Proměna podnikání skrze ženy
Když se dnes ohlíží za všemi zdroji inspirace, říká, že šlo o souhru impulsů, které tečou v čase…Nebyl to jeden okamžik, skládalo se to dohromady několik let. Za inspirativní obraz změny paradigmatu byznysu a podnikání považuje zahradu, do které pro její krásu a šťavnatost sami létají motýli a včely: „Není to jako ve starém podnikání, kdy běháš se síťkou a lovíš. Tady vytváříš zahradu bohatství, pečuješ o ni, aby byla užitečná světu. A to je ten ženský princip, to nás ženy přece baví tvořit krásné místo, hnízdo, zahradu.“ Zkusila si, jaké to je iniciovat vznik ženského společenství – nazývá ho „obývák“ podle místa setkávání v jejím vlastním bytě. Její vizí nadále zůstává „vytvářet společnou síť žen, které se vzájemně podporují, vyznávají stejné hodnoty, mají k sobě úctu a důvěru. Když se znají do hloubky, jsou schopné se navzájem podpořit.“ Věří, že takové „obýváky“ se vytvoří i v regionech: „Vlastně jde o princip sdílení skupinové moudrosti a podpory stejně zaměřených lidí. Ve světě se lidé propojují, dělají sociální byznys, vytvářejí funkční společenství, která mají mezi sebou respekt a synergii, podporují se, místo aby si konkurovali.“

Oslava všech průkopnic
Jak vidí své místo v projektu ve chvíli, kdy ten začíná žít svým vlastním životem? Co jí do života přinesl? „Když jsem projekt psala, měla jsem jasnou zprávu, že jdu do učení. Projekt je větší, než jsem já, psal se lehce, hladce, jako bych ho pouze „stahovala“. Já do něho vkládám svoji zkušenost, svoji ženskou energii, a jsem v něm ve službě. Je to první projekt, v jehož čele stojím – musela jsem najít odvahu přijmout roli v čele. Dříve jsem stále měla pocit, že nejsem dost připravená… A teď poprvé ve svém životě cítím, že se mi dostává přirozené úcty, respektu, poděkování, nadšení, vděčnosti… od žen, které se projektu účastní. Je to velká radost.“ Toto ocenění dnes již umí přijmout – jak obdiv a poděkování, tak ohodnocení už se nezastaví v těle, aby potěšily ego. Potěší srdce a projdou plynule dál. Energie zůstává živá a pružná.

Jsou chvíle, kdy nám kolektivní vědomí dá šanci na změnu – a potřebuje k tomu nás, abychom se šance chopili a realizovali ji. Jsou lidé, kteří vnímají potřebu změny, ale šance se zaleknou a rukavici nezvednou. A pak jsou lidé, kteří udělají krok do neznáma a nabídnou svůj život do služby celku. Ať je takových v naší zemi co nejvíce – i k tomu slouží projekt Moudré podnikání žen, kterému jeho garantka dala do vínku svoji průkopnickou energii.

Příběh Moudrého podnikání žen sestavila Terezie Dubinová


Pokračování projektu

Projekt pokračuje – a v roce 2014 ho rozvíjíme – těmito aktivitami:

  • Rozšiřujeme společenství MPŽ v regionech formou Klubů moudrého podnikání
  • Rozvíjíme podpůrnou webovou platformu, sbíráme a zviditelňujeme příběhy moudrého podnikání
  • Otvíráme konzultační a vzdělávací programy na podporu podnikatelek – Školu moudrého podnikání